FILMY ONLINE

Žiadny z umiestnených filmov a seriálov sa nenachádza na serveri, na ktorom hosťujú tieto stránky. Tieto súbory nie sú umiestnené ani na serveri, ktorý by bol v našom osobnom vlastníctve. Sú tu umiestnené len tzv. linky (odkazy) na tieto súbory, čím chceme upozorniť na to, že servery, na ktorých sú súbory umiestené porušujú platné zákony SR.

Tieto súbory môžete prezerať iba v prípade, že vlastníte originálny nosič s týmto materiálom. Akékoľvek iné použitie týchto súborov je zákonom postihované podľa platných noriem. Prosím, dodržujte dané pravidlá a tým aj zákony SR a ČR !!!!

1  
2  
3  
4  
5